Richard Cabrera

Wie ik ben en waarom ik jou kan ondersteunen

Mijn naam is Richard Cabrera

En ik ben senior consultant Burgerzaken met ruim 21 jaar ervaring in het begeleiden en opleiden van eindgebruikers op de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken.

In die 21 jaar heb ik verschillende functies gehad. Van helpdesk medewerker bij PinkRoccade tot consultant en projectleider bij de invoering van verschillende wijzigingen in de BRP door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (RvIG).

Ervaring door betrokkenheid bij diverse projecten

Ik ben bij diverse projecten betrokken geweest, waarbij ik me vooral bezig hield met het begeleiden van eindgebruikers. Mijn zorg is altijd dat de medewerkers van Burgerzaken op een soepele manier met de nieuwe wijziging aan het werk kunnen gaan.

Ik weet namelijk als geen ander dat een kleine wijziging in het systeem grote gevolgen kan hebben voor het werkplezier van de medewerker.

Mijn passie is dan ook “te zorgen dat alle medewerkers op de afdeling Burgerzaken met voldoende kennis van zaken én met plezier hun werk kunnen doen”. Het hebben van de juiste kennis is cruciaal.

Een greep uit mijn activiteiten:

 • Invoering NRD (Nieuw Rijbewijs Document)
 • Invoering RNI (Register Niet Ingezetenen)
 • Invoering BRP (Basisregistratie Personen)
 • Invoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
 • Koppeling BAG aan de BRP
 • BOCO-NEN aanpassing (aansluiting BRP aan de BAG)
 • Invoering TMV (Terugmeldvoorziening)
 • Meerdere LO (Logisch Ontwerp) wijzigingen
 • Implementatie iBurgerzaken
 • Conversie van Centric Key2Burgerzaken naar Cipers/iBurgerzaken
 • Implementatie iBurgerzaken bij Dimpact gemeenten

PinkRoccade

Als consultant van PinkRoccade heb ik me gespecialiseerd in:

 • Het borgen van de kwaliteit van de persoonsgegevens 
  binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Het borgen van de kwaliteit van de adresgegevens
  binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Het werken met iBurgerzaken, Cipers, de eSuite van Dimpact en de
  Makelaar.

Mag ik mijn kennis en ervaring bij u inzetten?

Tevredenheid door ervaring en kennis