Share the love

Disclaimer

DISCLAIMER

Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is, op een persoonlijke mening berust of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Cabrera Consultancy zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Cabrera Consultancy kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.

Cabrera Consultancy is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Cabrera Consultancy kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen.

Cabrera Consultancy is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site.

Cabrera Consultancy heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen.

Cabrera Consultancy kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn.

Cabrera Consultancy is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Copyright 

Op alle pagina's binnen de website berust een copyright van Cabrera Consultancy Teksten en afbeeldingen en codes, mogen niet worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Disclaimer

Cabrera Consultancy besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie op deze site. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. Lees hierover de disclaimer.

>