Share the love

Wie ben ik en waarom denk ik dat ik jou kan ondersteunen?

Mijn naam is Richard Cabrera en ik ben senior consultant Burgerzaken met meer dan 21 jaar ervaring met het begeleiden en opleiden van eindgebruikers op de afdeling Burgerzaken en Publiekszaken. In 21 jaar heb ik verschillende functies gehad. Van helpdesk medewerker bij PinkRoccade tot consultant en projectleider voor de invoering van verschillende wijzigingen van het ministerie binnenlandse zaken (RvIG).

Onder meer betrokken bij onderstaande projecten waarbij ik me vooral bezig hield met het begeleiden van de eindgebruiker. Mijn zorg is altijd dat de medewerkers van burgerzaken op een soepele manier met de nieuwe wijziging aan het werk kunnen gaan.
Ik weet namelijk als geen ander dat een kleine wijziging in het systeem grote gevolgen kan hebben voor het werkplezier van de medewerker.
Mijn passie is dan ook "te zorgen dat alle medewerkers op de afdeling burgerzaken met voldoende kennis van zaken hun werk met plezier kunnen doen". Het hebben van de juiste kennis is cruciaal.

 • Invoering NRD (Nieuw Rijbewijs Document)
 • Invoering RNI (Register Niet Ingezetene)
 • Invoering BRP (Basis Registratie Personen)
 • Invoering van de BAG (Basis registratie Adressen en Gebouwen)
 • Koppeling BAG aan de BRP
 • BOCO-NEN oplossing (Project om BRP beter aan te sluiten aan de BAG
 • Invoering TMV (Terug meld Voorziening)
 • Meerdere LO (Logisch ontwerp) wijzigingen
 • Implementatie iBurgerzaken
 • Conversie Cipers/iBurgerzaken vanuit Centric K2B
 • Implementatie iBurgerzaken bij Dimpact klanten

Als consultant van PinkRoccade heb ik me gespecialiseerd in:

Het borgen van de kwaliteit van de persoonsgegevens 
in de organisatievan de gemeente.
En het borgen van de kwaliteit van de adresgegevens

in de organisatie van de gemeente.
Het werken met iBurgerzaken, Cipers, de eSuite van Dimpact en de

Makelaar is mijn specialisme.

>