Share the love

Aanpak

Wat kan je verwachten als wij samen aan de slag gaan met het opleiden van de medewerkers burgerzaken?

Plan van aanpak

 • Ik stel een plan van aanpak op.
    Dit doe ik op basis van korte interviews
    die gehouden worden met de keygebruikers van de afdeling.
   
    Betreft het een plan voor een nieuwe medewerker, dan maak ik een
    plan op maat voor het opleiden van deze medewerker.
  Dit plan kan je snel
    per mail van me ontvangen.


  Keygebruikers afdeling burgerzaken
  - Hoofd van de afdeling
  - De Functioneelbeheerder
  - De Backofficemedewerker
  - De Baliemedewerker

  *Interview kan ook telefonisch plaatsvinden

Opleidingsplan

 • Ik maak een opleidingsplan om de verschillende medewerkers met de
    applicatie op te leiden.

  De voorwaarden die ik zelf stel zijn
  - Het plan is praktijk gericht.
  - Het plan is mede gericht op het werken met de applicatie.
  - Tijdens de cursusdagen wordt er met praktijkvoorbeelden geoefend.
  - Uitgangspunt is om de kennis bij het werken met de applicatie te verbeteren.
  - Uitgangspunt is om de kennis van het proces te verbeteren.

  * Het opleidingsplan kan ook betrekking hebben op het opleiden van een
     nieuwe medewerker voor functioneelbeheer of als backofficemedewerker.

Doorlooptijd van het plan

 • Afhankelijk van de wens van de gemeente wordt het project in
    een aaneensluitende periode van bijvoorbeeld 1á 2 maanden doorlopen of    
    wordt het project verspreid over een langere periode met vooraf vastgestelde  
    terugkomdagen.

Andere afspraken

 • Naast de bevindingen uit het interview kan de gemeente concreet
    onderdelen benoemen die opgenomen kunnen worden in het opleidingsplan.
 • De verschillende onderdelen van het opleidingsplan worden afgesloten met
    een certificaat voor de medewerker indien gewenst.
 • De opleidingsresultaten worden geëvalueerd met het hoofd van de afdeling en
    de cursisten en kunnen indien de gemeente dit wenst ook meetellen voor
    de jaareinde beoordeling van de medewerker.
 • Onderdeel van de cursus kan zijn dat we gezamenlijk lunchen tijdens
    de opleidingsdagen.

Benodigdheden tijdens de cursus

 • Cursusruimte
 • Beamer of TV
 • Flipover met stiften
 • Applicatie in een testomgeving beschikbaar
>